Polityka Prywatności

Polityka prywatności
W Mer Plus, dbamy o to aby proces rejestracji i zakupów prowadzony był w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
Wszystkie dokonywane prze Mer Plus procesy przetwarzania danych osobowych są legalne, rzetelne z zachowaniem poufności
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat napisz do nas na adres sklep@jovi.net.pl
Kto jest Administratorem danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mer Plus Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Rataja 7B, 05-070 Sulejówek, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130000192. Kontakt z administratorem danych:
listownie na adres: ul. Rataja 7B, 05-070 Sulejówek,
za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@jovi.net.pl
telefoniczny pod numerem 22 783 37 02
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Rejestracja w sklepie internetowym prowadzonym przez Mer Plus nie jest niezbędna do dokonania zakupu oferowanych produktów
Wszystkie dane pozyskane w procesie składania zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia, są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym również do pobrania należnej kwoty oraz dostarczenia zamówionych produktów do Klienta.
Jeżeli podczas rejestracji Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, dane zostaną wykorzystane do wysłania takiej informacji handlowej. 
Podczas rejestracji konta użytkownika lub podczas składania zamówienia automatycznie następuje zapisanie adresu IP komputera. Dane te mogą ale nie muszą  być wykorzystane w celu tworzenia statystyk oraz do identyfikacji urządzenia, z którego wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mer Plus na podstawie następujących przepisów prawnych dotyczących RODO:
w związku z wyrażoną zgodą (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
związanych z działaniami przed umownymi lub na mocy zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
związanego z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych w związku z wypełnieniem i realizacją praw i obowiązków zawartych w przepisach prawa krajowego oraz wynikającego z przepisów Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1. lit. c i d RODO).
Mer Plus oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane podczas rejestracji do sklepu internetowego, procesu składania zamówienia lub wypełnienia formularza kontaktowego i wyrażenia w nim zgody.
Przekazywanie danych
Podane dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Mer Plus w zakresie teleinformatycznym, rachunkowym, prawnym oraz realizującym dostawę zakupionych towarów. Żadne dane Klientów nie są przekazywane dany do Państw trzecich.
Zakres gromadzonych danych
Mer Plus przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. W szczególności gromadzone są dane niezbędne przy rejestracji Klienta w sklepie internetowym, realizacji zamówienia lub innych czynności na podstawie wyrażonych zgód przez Klienta. Mer Plus przetwarza następujące dane:
imię i nazwisko
telefon kontaktowy
adres email
adres dostawy przesyłki
Czas przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych będzie trwało przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotów udostępniających dane oraz spółki Mer Plus (w tym czynności związane z przepisami prawa -  podatki oraz rachunki). Dane podane w procesie składania zamówienia będą przechowywane przez okres trwania przedmiotowej umowy oraz okres, w którym strony mogą wzajemnie dochodzić roszczeń, aż do momentu ich przedawnienia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda. Dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Mer Plus zastrzega możliwość dalszego przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Obowiązujące przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych nadają Państwu liczne uprawnienia, do których w szczególności należy:
prawo żądania dostępu do danych osobowych
prawo żądania poprawy danych osobowych
prawo żądania przeniesienia danych
prawo żądania usunięcia danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Środki bezpieczeństwa
Spółka Mer Plus oświadcza, że wszystkie dane przechowywane są na strzeżonych i zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich serwerach.
Pliki cookies 
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” („ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.
Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb zapamiętując jego preferencje ustawień. Zastosowanie plików cookies  gwarantuje najwyższy standard korzystania z naszej witryny.
Na naszej stronie wykorzystujemy następujące rodzaje cookies:
Cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia)
Cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam aż do momentu ręcznego wykasowania. Zakończenie sesji przeglądarki nie usuwa ich z tego urządzenia. Tego typu plików cookies używamy, aby przechowywać informacje o ostatnio przeglądanych produktach oraz o ulubionych produktach.
Na stronie używane są nasze pliki cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych. Pomaga to gromadzić statystyki.. Przy gormadzeniu danych korzystamy z narzędzi analitycznych, pomagających nam optymalizować naszą stronę. Zewnętrzne cookies  monitorują to, jak korzystasz z innych witryn. Pomaga nam to przedstawiać  materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.
Pliki cookies nie szkodzą urządzeniu użytkownika. Nie zawierają wirusów, nie instalują szkodliwego oprogramowania oraz nie są używane do przechowywania jakichkolwiek informacji zawierających dane osobowe, np. imię lub nazwisko, adres itp.
Przeglądarka internetowa zazwyczaj ustawiona jest domyślnie na zezwolenie na przechowywanie plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania „cookies” dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik ( np. Firefox, Chrome,  Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Safari itp). 
Ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony itp.
 

Sprawdź stan połączenia z internetem